Konsumprisindeksen

11451: KPI-JA og KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100), etter konsumgruppe (avslutta serie) 1995 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

konsumgruppe Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.01.2017
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Camilla Rochlenge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 372
car@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 363
hkj@ssb.no

Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 369
sse@ssb.no

Tarik Ogbamichael, Statistisk sentralbyrå
+47 40 48 59 66
tao@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA og KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100). Årlig:
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Referansetid
KPI-JA og KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100). Årlig:
Gjennomsnitt for året
Årsendring (prosent):
Gjennomsnitt for hvert år
Basisperiode
Årsendring (prosent):
1999=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

KPI-JE=KPI uten energivarer, KPI-JEL=KPI uten elektrisitet, KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Tidsseriene for KPI-JE og KPI-JEL går tilbake til januar 1995 (1998=100), mens tidsseriene for KPI-JA og KPI-JAE går tilbake til desember 2002 (juli 1999=100). 10/1-2006 ble årsindeksene for enkelte serier for 2003 og 2004 endret. Dette kan gi avvik på 0,1 indekspoeng.

Brukerveiledning for statistikkbanken