Konsumprisindeksen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11450: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (1998=100) (avslutta serie) 1979 - 2016

Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 56 34
11.01.2017 08:00
Konsumprisindeks (1998=100):
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Konsumprisindeks (1998=100):
Gjennomsnitt for året
Årsendring (prosent):
Gjennomsnitt for hvert år
Konsumprisindeks (1998=100):
1998
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979 , 1980 , 1981 ,

Valgt 1 av totalt 38

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Konsumprisindeks (1998=100)

Vekter: Vektene fram til og med juli 1999 er basert på gammel konsumklassifisering. Da ny klassifisering (COICOP) ble innført i august 1999 ble vektene etter gammel klassifisering omgruppert. Vektene for perioden 1979-juli 1999 er derfor ikke direkte sammenlignbare med vektene fra og med august 1999. Fra januar 2011 er vektene i KPI basert på Nasjonalregnskapet. Fra januar 2016 taes i bruk EUROSTAT sin konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå. Vektene vil ikke alltid summeres til 1000,0 pga avrundingseffekter.