Konsumprisindeksen

Til toppen

11449: Konsumprisindeks, historisk serie, etter måned (1998=100) (avslutta serie) 1920 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1920 , 1921 , 1922 ,

Valgt 1 av totalt 97

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsgjennomsnitt , Januar , Februar ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000