Konsumprisindeksen

11448: KPI og KPI-JAE sesongjustert (juli 1999=100) (avslutta serie) 1985M01 - 2016M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

indeks Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 384 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.01.2017
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 363
hkj@ssb.no

Leiv Tore Salte Rønneberg, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 426
ltr@ssb.no

Ragnhild K. Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 361
rjn@ssb.no

Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 369
sse@ssb.no

Tarik Ogbamichael, Statistisk sentralbyrå
+47 40 48 59 66
tao@ssb.no

Måleenhet
Konsumprisindeksen og KPI-JAE, sesongjustert:
indeks
Referansetid
Konsumprisindeksen og KPI-JAE, sesongjustert:
15. i måneden
Basisperiode
Konsumprisindeksen og KPI-JAE, sesongjustert:
juli 1999
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken