Konsumprisindeksen

Til toppen

11448: KPI og KPI-JAE sesongjustert (juli 1999=100) (avslutta serie) 1985M01 - 2016M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985M01 , 1985M02 , 1985M03 ,

Valgt 1 av totalt 384

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000