Konsumprisindeksen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11447: KPI-JA og KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100), etter konsumgruppe (avslutta serie) 1995M01 - 2016M12

Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 56 34
11.01.2017 08:00
KPI-JA, KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100) Månedlig:
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
KPI-JA, KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100) Månedlig:
15. i måneden
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
KPI-JA, KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100) Månedlig:
juli 1999=100
Månedsendring (prosent):
juli 1999=100
12-måneders endring (prosent):
juli 1999=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valgt 1 av totalt 264

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. KPI-JA Totalindeks , KPI-JAE Totalindeks , KPI-JE Totalindeks ,

Valgt 0 av totalt 28

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
KPI-JE=KPI uten energivarer, KPI-JEL=KPI uten elektrisitet, KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Tidsseriene for KPI-JE og KPI-JEL går tilbake til januar 1995 (1998=100), mens tidsseriene for KPI-JA og KPI-JAE går tilbake til desember 2002 (juli 1999=100). 10/1-2006 ble årsindeksene for enkelte serier for 2003 og 2004 endret. Dette kan gi avvik på 0,1 indekspoeng.