Konsumprisindeksen

11447: KPI-JA og KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100), etter konsumgruppe (avslutta serie) 1995M01 - 2016M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

konsumgruppe Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 264 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.01.2017
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 363
hkj@ssb.no

Ragnhild K. Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 361
rjn@ssb.no

Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 369
sse@ssb.no

Tarik Ogbamichael, Statistisk sentralbyrå
+47 40 48 59 66
tao@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA, KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100) Månedlig:
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Referansetid
KPI-JA, KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100) Månedlig:
15. i måneden
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
Basisperiode
KPI-JA, KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100) Månedlig:
juli 1999=100
Månedsendring (prosent):
juli 1999=100
12-måneders endring (prosent):
juli 1999=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

KPI-JE=KPI uten energivarer, KPI-JEL=KPI uten elektrisitet, KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Tidsseriene for KPI-JE og KPI-JEL går tilbake til januar 1995 (1998=100), mens tidsseriene for KPI-JA og KPI-JAE går tilbake til desember 2002 (juli 1999=100). 10/1-2006 ble årsindeksene for enkelte serier for 2003 og 2004 endret. Dette kan gi avvik på 0,1 indekspoeng.

Brukerveiledning for statistikkbanken