Konsumprisindeksen

Til toppen
11447: KPI-JA og KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100), etter konsumgruppe (avslutta serie) 1995M01 - 2016M12
Sist endret
11.01.2017
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 363
hkj@ssb.no

Ragnhild K. Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 361
rjn@ssb.no

Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 369
sse@ssb.no

Tarik Ogbamichael, Statistisk sentralbyrå
+47 40 48 59 66
tao@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA, KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100) Månedlig:
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Referansetid
KPI-JA, KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100) Månedlig:
15. i måneden
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
Basisperiode
KPI-JA, KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100) Månedlig:
juli 1999=100
Månedsendring (prosent):
juli 1999=100
12-måneders endring (prosent):
juli 1999=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
konsumgruppe
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 264 Valgte 1

konsumgruppe
Må velges *

Totalt 28 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

KPI-JE=KPI uten energivarer, KPI-JEL=KPI uten elektrisitet, KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Tidsseriene for KPI-JE og KPI-JEL går tilbake til januar 1995 (1998=100), mens tidsseriene for KPI-JA og KPI-JAE går tilbake til desember 2002 (juli 1999=100). 10/1-2006 ble årsindeksene for enkelte serier for 2003 og 2004 endret. Dette kan gi avvik på 0,1 indekspoeng.

Brukerveiledning for statistikkbanken