Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

11432: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk (a 37,5 timer), etter yrke. Årsgjennomsnitt (midlertidig ikke oppdatert) 2011 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-9u Alle yrker (inkl. uoppgitt) , 1 Ledere , 11 Politikere og toppledere ,

Valgt 0 av totalt 41

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år. Tall for overtid før og etter 2006 er ikke sammenlignbare pga. en større omlegging av AKU. Se «Om statistikken» for mer informasjon.