Arbeidskraftundersøkelsen

11431: Ukeverk (a 37,5 timer) overtid blant heltidsansatte, etter kompensasjonsmåte og utvalgte næringer (SN2007). Årsgjennomsnitt (1 000 ukeverk) 2008 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kompensasjonsmåte

Totalt 4 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.01.2020
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Overtidsukeverk (a 37,5 timer):
1 000 ukeverk
Referansetid
Overtidsukeverk (a 37,5 timer):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for overtid før og etter 2006 er ikke sammenlignbare pga. en større omlegging av AKU. Se «Om statistikken» for mer informasjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken