Ustabilitet på ssb.no

Grunnet vedlikehold kvelden 17. juli, kan brukerne oppleve ustabilitet på ssb.no eller i Statistikkbanken. Vi beklager ulempen det medfører.

Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11430: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk, etter kjønn og utdanningsnivå. Årsgjennomsnitt (avslutta serie) 2006 - 2020

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
28.01.2021 08:00
Heltidsansatte i alt (1 000 personer):
1 000 personer
Heltidsansatte med overtid (1 000 personer):
1 000 personer
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (1 000 ukeverk):
1 000 ukeverk
Heltidsansatte med overtid (prosent av alle heltidsansatte):
prosent
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (i prosent av alle ukeverk utført av heltidsansatte):
prosent
Heltidsansatte i alt (1 000 personer):
31.12.
Heltidsansatte med overtid (1 000 personer):
31.12.
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (1 000 ukeverk):
31.12.
Heltidsansatte med overtid (prosent av alle heltidsansatte):
31.12.
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (i prosent av alle ukeverk utført av heltidsansatte):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år. Tall for overtid før og etter 2006 er ikke sammenlignbare pga. en større omlegging av AKU. Se «Om statistikken» for mer informasjon. Det er en kodeendring fra og med 2020 for utdanningsnivå fordi fagskoler fra og med da klassifiseres som «Høyere yrkesfaglig utdanning» etter den nye Fagskoleloven. Dette betyr at det er en liten økning (ca. 2 p.p.) i antall personer 25-34 år med høyere utdanning mellom 2019 og 2020 som skyldes dette.

utdanningsnivå

3-5 Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.