Arbeidskraftundersøkelsen

11429: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk, etter næring (SN2007). Årsgjennomsnitt 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.01.2019
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5016
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Heltidsansatte i alt (1 000 personer):
1 000 personer
Heltidsansatte med overtid (1 000 personer):
1 000 personer
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (1 000 ukeverk):
1 000 ukeverk
Heltidsansatte med overtid (prosent av alle heltidsansatte):
prosent
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (i prosent av alle ukeverk utført av heltidsansatte):
prosent
Referansetid
Heltidsansatte i alt (1 000 personer):
31.12.
Heltidsansatte med overtid (1 000 personer):
31.12.
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (1 000 ukeverk):
31.12.
Heltidsansatte med overtid (prosent av alle heltidsansatte):
31.12.
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (i prosent av alle ukeverk utført av heltidsansatte):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for overtid før og etter 2006 er ikke sammenlignbare pga. en større omlegging av AKU. Se «Om statistikken» for mer informasjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken