Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen

11428: Avskrivningsstatistikk for enkeltpersonforetak, etter saldogruppe og hovedinntektens art 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

saldogruppe

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Kontormaskiner , Ervervet forretningsverdi ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

hovedinntektens art


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall ble rettet 19.02.2019 Fra og med inntektsåret 2015 må alle næringsdrivende levere ligningsopplysninger elektronisk. Dette gjør sammenlikninger med tidligere år vanskelig, og skaper et brudd i Tabell 11126. Se for øvrig Om statistikken.

saldogruppe

Skip og lignende

Rederier underlagt særskilte bestemmelser for skipsaksjeselskaper, etter skatteloven §§ 8-10 til 8-20, har ikke saldoavskrivninger.

Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak

Kraftforetak har, i tillegg til saldoavskrivninger, betydelige driftsmidler som avskrives lineært etter skatteloven § 18-6.

Brukerveiledning for statistikkbanken