11423: Månedslønn, etter kjønn, desil og sektor (avslutta serie) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

desil

Totalt 11 Valgte

Søk

sektor

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.02.2018
Kontakt
Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå
+47 482 05 163
gri@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
kr
Gjennomsnittlig månedslønn (prosent):
prosent
Referansetid
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
31.12.
Gjennomsnittlig månedslønn (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken