Til toppen

11387: Obligasjonsgjeld, etter utstedersektor og type sikkerhet (mill. kr) 2015K4 - 2021K1

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015K4 , 2016K1 , 2016K2 ,

Valgt 1 av totalt 22

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle utstedersektorer , Innenlandske sektorer , Ikke-finansielle foretak ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

type sikkerhet


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken