Til toppen
11343: Rapporterte arbeidsulykker, etter næring (SN2007) og type ulykke 2015 - 2019
Sist endret
28.09.2020
Kontakt
Øyvind Isachsen Berntsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 28
yib@ssb.no

Måleenhet
Rapporterte arbeidsulykker:
ulykker
Rapporterte arbeidsulykker (per 1 000 ansatte):
per 1 000 ansatte
Referansetid
Rapporterte arbeidsulykker:
31.12.
Rapporterte arbeidsulykker (per 1 000 ansatte):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type arbeidsulykke
Må velges *
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

type arbeidsulykke
Må velges *

Totalt 14 Valgte 0


Totalt 16 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken