Norskopplæring for voksne innvandrere

Til toppen
11312: Botid og kjønn for deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 2014 - 2019
Sist endret
11.06.2020
Kontakt
Jinghui Geng Lysen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 395
jgl@ssb.no

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 423
kkr@ssb.no

Måleenhet
Deltakere:
personer
Deltakere (prosent):
prosent
Referansetid
Deltakere:
31.12.
Deltakere (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
botid
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

botid

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken