11298: Barn og unge med barnevernstiltak i løpet av året og per 31.12., etter innvandringskategori, landbakgrunn, omsorgs-/hjelpetiltak, alder og kjønn 2013 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 5 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 5 Valgte

Søk

omsorgs-/hjelpetiltak

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.07.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Barn med barnevernstiltak i løpet av året:
barn
Barn med barnevernstiltak per 31.12:
barn
Barn med barnevernstiltak per 31.12. per 1 000:
1 000 barn
Referansetid
Barn med barnevernstiltak i løpet av året:
31.12.
Barn med barnevernstiltak per 31.12:
31.12.
Barn med barnevernstiltak per 31.12. per 1 000:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Innvandringskategorien «innvandrarar» inkluderer enslige mindreårige flyktninger.
Fra 2016 er tallene for hjelpetiltak per 31.12. noe høyere enn tidligere år. Årsaken er at for tidligere årganger ble omsorgstiltak i løpet av året prioritert over hjelpetiltak per 31.12., som gav noe for lave tall for hjelpetiltak per 31.12. I tillegg blir fordelingen mellom omsorgstiltak og hjelpetiltak endret, på grunn av endring i hvilket tiltak som prioriteres for hvert barn som telles.

Brukerveiledning for statistikkbanken