Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11297: Undersøkingar avslutta av barnevernet, etter innvandringskategori, landbakgrunn, konklusjon, alder og kjønn 2013 - 2023

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
04.07.2024 08:00
Undersøkingar avslutta i løpet av året:
antal
Undersøkingar avslutta i løpet av året per 1000 barn:
per 1000
Undersøkingar avslutta i løpet av året:
31.12.
Undersøkingar avslutta i løpet av året per 1000 barn:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 0-24 år , 0-17 år ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Innvandringskategorien «innvandrarar» inkluderer enslige mindreårige flyktninger. Frå 2021 kan barnevernet vidareføre tiltak inntil 25 år, tidlegare var øvre aldersgrense 23 år.