Barnevern

Til toppen

11296: Undersøkingar starta av barnevernet og barn med undersøking starta, etter innvandringskategori, landbakgrunn, alder og kjønn 2013 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 0-17 år , 0-22 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Innvandringskategorien «innvandrarar» inkluderer enslige mindreårige flyktninger.