11296: Undersøkingar starta av barnevernet og barn med undersøking starta, etter innvandringskategori, landbakgrunn, alder og kjønn 2013 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 5 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 5 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.07.2019
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Undersøkingar starta i løpet av året:
undersøkingar
Barn med undersøking starta i løpet av året:
barn
Undersøkingar starta i løpet av året per 1 000 barn:
barn per 1000 barn
Referansetid
Undersøkingar starta i løpet av året:
31.12.
Barn med undersøking starta i løpet av året:
31.12.
Undersøkingar starta i løpet av året per 1 000 barn:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Innvandringskategorien «innvandrarar» inkluderer enslige mindreårige flyktninger.

Brukerveiledning for statistikkbanken