Til toppen

11292: Meldingar til barnevernet og barn med melding, etter innvandringskategori, landbakgrunn, alder og kjønn 2013 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
innvandringskategori
landbakgrunn
alder
kjønn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

innvandringskategori


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

landbakgrunn


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 0-17 år , 0-22 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

kjønn


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Innvandringskategorien «innvandrarar» inkluderer enslige mindreårige flyktninger.

Brukerveiledning for statistikkbanken