Varetransportundersøkelsen

Til toppen

11273: Varetransportundersøkelsen. Transport mellom landsdeler, etter hovednæringsområde (1 000 tonn) 2014

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
til region
næring (SN2007)

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Oslo og Akershus , Hedmark og Oppland ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Oslo og Akershus , Hedmark og Oppland ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Vestlandet
Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.
til region
Vestlandet
Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken