Varetransportundersøkelsen (opphørt)

Til toppen

11272: Varetransportundersøkelsen. Innenlandstransport, etter avsendervirksomhetens næring og landsdel (avslutta serie) 2014

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Oslo og Akershus , Hedmark og Oppland ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 05-33_38-39_45-46 Industri, bergverksdrift, renovasjon og varehandel utenom detaljhandel , 05-33_38-39 Industri, bergverksdrift og renovasjon , 10-12 Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.