Varetransportundersøkelsen (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11272: Varetransportundersøkelsen. Innenlandstransport, etter avsendervirksomhetens næring og landsdel (avslutta serie) 2014

Yngve Bergstrøm, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5492
10.09.2018 08:00
Varemengde (1 000 tonn):
1 000 tonn
Antall sendinger:
sendinger
Varemengde (1 000 tonn):
31.12
Antall sendinger:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Oslo og Akershus (-2019) , Hedmark og Oppland (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 05-33_38-39_45-46 Industri, bergverksdrift, renovasjon og varehandel utenom detaljhandel , 05-33_38-39 Industri, bergverksdrift og renovasjon , 10-12 Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

Vestlandet (-2019)

Omfatter her Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) og Møre og Romsdal.