Reiseundersøkelsen

Til toppen
11268: Reiser, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. reiser) 2016K1 - 2020K2
Sist endret
26.08.2020
Kontakt
Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
kaa@ssb.no

Måleenhet
Reiser:
mill. reiser
Referansetid
Reiser:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
viktigste innkvarteringstype
reisetype
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

viktigste innkvarteringstype

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
reisetype

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken