Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen

11259: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Antall i velgerundersøkelsen, etter kjønn, alder, innvandringskategori og stemt/ikke stemt 2015

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
kjønn
alder
innvandringskategori
stemte/stemte ikke

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

innvandringskategori


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

stemte/stemte ikke


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken