Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen

11257: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Personstemmer, etter kommunestørrelse (prosent) 2015

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
kommunestørrelse

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ga personstemme til en eller flere kandidater , Førte opp kandidater fra andre lister , Kandidatens standpunkt i viktige spørsmål spilte en rolle ,

Valgt 1 av totalt 9

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kommunestørrelse

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle kommuner , 0 - 1 999 innbyggere , 2 000 - 4 999 innbyggere ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Klassifisering av kommuner etter innbyggertall 1998.

Brukerveiledning for statistikkbanken