Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

11257: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Personstemmer, etter kommunestørrelse (prosent) 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

kommunestørrelse

Totalt 9 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.06.2016
Kontakt
Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
kle@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Ga personstemme til en eller flere kandidater:
prosent
Førte opp kandidater fra andre lister:
prosent
Kandidatens standpunkt i viktige spørsmål spilte en rolle:
prosent
Kandidatens kommunepolitiske erfaring spilte en rolle:
prosent
Kandidatens bosted spilte en rolle:
prosent
Kandidatens kjønn spilte en rolle:
prosent
Kandidatens etniske opprinnelse eller landbakgrunn spilte en rolle:
prosent
Kandidatens opptreden i mediene spilte en rolle:
prosent
Personlig kjennskap til kandidaten spilte en rolle:
prosent
Referansetid
Ga personstemme til en eller flere kandidater:
Valgdagen
Førte opp kandidater fra andre lister:
Valgdagen
Kandidatens standpunkt i viktige spørsmål spilte en rolle:
Valgdagen
Kandidatens kommunepolitiske erfaring spilte en rolle:
Valgdagen
Kandidatens bosted spilte en rolle:
Valgdagen
Kandidatens kjønn spilte en rolle:
Valgdagen
Kandidatens etniske opprinnelse eller landbakgrunn spilte en rolle:
Valgdagen
Kandidatens opptreden i mediene spilte en rolle:
Valgdagen
Personlig kjennskap til kandidaten spilte en rolle:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Klassifisering av kommuner etter innbyggertall 1998.

Brukerveiledning for statistikkbanken