Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen
11256: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Personstemmer, etter kjønn, alder og innvandringskategori (prosent) 2015
Sist endret
09.06.2016
Kontakt
Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
kle@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Ga personstemme til en eller flere kandidater:
prosent
Førte opp kandidater fra andre lister:
prosent
Kandidatens standpunkt i viktige spørsmål spilte en rolle:
prosent
Kandidatens kommunepolitiske erfaring spilte en rolle:
prosent
Kandidatens bosted spilte en rolle:
prosent
Kandidatens kjønn spilte en rolle:
prosent
Kandidatens etniske opprinnelse eller landbakgrunn spilte en rolle:
prosent
Kandidatens opptreden i mediene spilte en rolle:
prosent
Personlig kjennskap til kandidaten spilte en rolle:
prosent
Referansetid
Ga personstemme til en eller flere kandidater:
Valgdagen
Førte opp kandidater fra andre lister:
Valgdagen
Kandidatens standpunkt i viktige spørsmål spilte en rolle:
Valgdagen
Kandidatens kommunepolitiske erfaring spilte en rolle:
Valgdagen
Kandidatens bosted spilte en rolle:
Valgdagen
Kandidatens kjønn spilte en rolle:
Valgdagen
Kandidatens etniske opprinnelse eller landbakgrunn spilte en rolle:
Valgdagen
Kandidatens opptreden i mediene spilte en rolle:
Valgdagen
Personlig kjennskap til kandidaten spilte en rolle:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
kjønn
alder
innvandringskategori
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
innvandringskategori

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken