Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

11254: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Viktig for valg av parti, etter kommunestørrelse (prosent) 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

kommunestørrelse

Totalt 9 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.06.2016
Kontakt
Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
kle@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Lokale saker:
prosent
Personer på listen:
prosent
Rikspolitiske saker:
prosent
Allmenn tillit til partiet:
prosent
Referansetid
Lokale saker:
Valgdagen
Personer på listen:
Valgdagen
Rikspolitiske saker:
Valgdagen
Allmenn tillit til partiet:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Klassifisering av kommuner etter innbyggertall 1998.

Brukerveiledning for statistikkbanken