Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11250: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Årsaker til ikke å stemme, etter kjønn, alder og innvandringskategori (prosent) (avslutta serie) 2015

Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
17.12.2020 08:00
Sykdom eller uførhet (egen eller i familien):
prosent
Var ute av byen eller borte fra hjemmet:
prosent
Glemte å stemme:
prosent
Ikke interessert, følte ikke min stemme ville ikke gjøre en forskjell:
prosent
Var for opptatt med andre ting, måtte prioritere jobb eller skole:
prosent
Trodde ikke jeg hadde stemmerett:
prosent
Det er ikke noe parti eller liste som mener det samme som meg:
prosent
Forskjellene mellom partiene er for små:
prosent
Det er ingen viktige lokale saker jeg brenner for:
prosent
Jeg kjenner for lite til hva partiene står for:
prosent
Jeg mangler tillit til lokalpolitikerne her i kommunen:
prosent
Kjenner for lite til personene som stiller til valg:
prosent
Sykdom eller uførhet (egen eller i familien):
Valgdagen
Var ute av byen eller borte fra hjemmet:
Valgdagen
Glemte å stemme:
Valgdagen
Ikke interessert, følte ikke min stemme ville ikke gjøre en forskjell:
Valgdagen
Var for opptatt med andre ting, måtte prioritere jobb eller skole:
Valgdagen
Trodde ikke jeg hadde stemmerett:
Valgdagen
Det er ikke noe parti eller liste som mener det samme som meg:
Valgdagen
Forskjellene mellom partiene er for små:
Valgdagen
Det er ingen viktige lokale saker jeg brenner for:
Valgdagen
Jeg kjenner for lite til hva partiene står for:
Valgdagen
Jeg mangler tillit til lokalpolitikerne her i kommunen:
Valgdagen
Kjenner for lite til personene som stiller til valg:
Valgdagen
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sykdom eller uførhet (egen eller i familien) , Var ute av byen eller borte fra hjemmet , Glemte å stemme ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000