Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

11249: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Årsaker til ikke å stemme, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (prosent) 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 7 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 4 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.06.2016
Kontakt
Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
kle@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Sykdom eller uførhet (egen eller i familien):
prosent
Var ute av byen eller borte fra hjemmet:
prosent
Glemte å stemme:
prosent
Ikke interessert, følte ikke min stemme ville ikke gjøre en forskjell:
prosent
Var for opptatt med andre ting, måtte prioritere jobb eller skole:
prosent
Trodde ikke jeg hadde stemmerett:
prosent
Det er ikke noe parti eller liste som mener det samme som meg:
prosent
Forskjellene mellom partiene er for små:
prosent
Det er ingen viktige lokale saker jeg brenner for:
prosent
Jeg kjenner for lite til hva partiene står for:
prosent
Jeg mangler tillit til lokalpolitikerne her i kommunen:
prosent
Kjenner for lite til personene som stiller til valg:
prosent
Referansetid
Sykdom eller uførhet (egen eller i familien):
Valgdagen
Var ute av byen eller borte fra hjemmet:
Valgdagen
Glemte å stemme:
Valgdagen
Ikke interessert, følte ikke min stemme ville ikke gjøre en forskjell:
Valgdagen
Var for opptatt med andre ting, måtte prioritere jobb eller skole:
Valgdagen
Trodde ikke jeg hadde stemmerett:
Valgdagen
Det er ikke noe parti eller liste som mener det samme som meg:
Valgdagen
Forskjellene mellom partiene er for små:
Valgdagen
Det er ingen viktige lokale saker jeg brenner for:
Valgdagen
Jeg kjenner for lite til hva partiene står for:
Valgdagen
Jeg mangler tillit til lokalpolitikerne her i kommunen:
Valgdagen
Kjenner for lite til personene som stiller til valg:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken