Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11249: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Årsaker til ikke å stemme, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (prosent) (avslutta serie) 2015

Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
17.12.2020 08:00
Sykdom eller uførhet (egen eller i familien):
prosent
Var ute av byen eller borte fra hjemmet:
prosent
Glemte å stemme:
prosent
Ikke interessert, følte ikke min stemme ville ikke gjøre en forskjell:
prosent
Var for opptatt med andre ting, måtte prioritere jobb eller skole:
prosent
Trodde ikke jeg hadde stemmerett:
prosent
Det er ikke noe parti eller liste som mener det samme som meg:
prosent
Forskjellene mellom partiene er for små:
prosent
Det er ingen viktige lokale saker jeg brenner for:
prosent
Jeg kjenner for lite til hva partiene står for:
prosent
Jeg mangler tillit til lokalpolitikerne her i kommunen:
prosent
Kjenner for lite til personene som stiller til valg:
prosent
Sykdom eller uførhet (egen eller i familien):
Valgdagen
Var ute av byen eller borte fra hjemmet:
Valgdagen
Glemte å stemme:
Valgdagen
Ikke interessert, følte ikke min stemme ville ikke gjøre en forskjell:
Valgdagen
Var for opptatt med andre ting, måtte prioritere jobb eller skole:
Valgdagen
Trodde ikke jeg hadde stemmerett:
Valgdagen
Det er ikke noe parti eller liste som mener det samme som meg:
Valgdagen
Forskjellene mellom partiene er for små:
Valgdagen
Det er ingen viktige lokale saker jeg brenner for:
Valgdagen
Jeg kjenner for lite til hva partiene står for:
Valgdagen
Jeg mangler tillit til lokalpolitikerne her i kommunen:
Valgdagen
Kjenner for lite til personene som stiller til valg:
Valgdagen
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sykdom eller uførhet (egen eller i familien) , Var ute av byen eller borte fra hjemmet , Glemte å stemme ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.