Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen

11249: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Årsaker til ikke å stemme, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (prosent) 2015

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
kjønn
alder
utdanningsnivå

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sykdom eller uførhet (egen eller i familien) , Var ute av byen eller borte fra hjemmet , Glemte å stemme ,

Valgt 1 av totalt 12

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken