Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen
11248: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Viktige informasjonskilder i valgkampen, etter kommunestørrelse og stemt/ikke stemt (prosent) 2015
Sist endret
09.06.2016
Kontakt
Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
kle@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Riksdekkende aviser, inkludert nettutgaver:
prosent
Lokale og regionale aviser, inkludert nettutgaver:
prosent
TV:
prosent
Radio:
prosent
Facebook:
prosent
Twitter:
prosent
Partienes valgkampmateriell (brosjyrer, pamfletter, nettsider):
prosent
Direkte kontakt med partirepresentanter:
prosent
Diskusjoner med familie, venner og arbeidskollegaer:
prosent
Referansetid
Riksdekkende aviser, inkludert nettutgaver:
Valgkampen
Lokale og regionale aviser, inkludert nettutgaver:
Valgkampen
TV:
Valgkampen
Radio:
Valgkampen
Facebook:
Valgkampen
Twitter:
Valgkampen
Partienes valgkampmateriell (brosjyrer, pamfletter, nettsider):
Valgkampen
Direkte kontakt med partirepresentanter:
Valgkampen
Diskusjoner med familie, venner og arbeidskollegaer:
Valgkampen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
kommunestørrelse
stemte/stemte ikke
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kommunestørrelse

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
stemte/stemte ikke

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Klassifisering av kommuner etter innbyggertall 1998.

Brukerveiledning for statistikkbanken