Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11248: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Viktige informasjonskilder i valgkampen, etter kommunestørrelse og stemt/ikke stemt (prosent) 2015

Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
09.06.2016 10:00
Riksdekkende aviser, inkludert nettutgaver:
prosent
Lokale og regionale aviser, inkludert nettutgaver:
prosent
TV:
prosent
Radio:
prosent
Facebook:
prosent
Twitter:
prosent
Partienes valgkampmateriell (brosjyrer, pamfletter, nettsider):
prosent
Direkte kontakt med partirepresentanter:
prosent
Diskusjoner med familie, venner og arbeidskollegaer:
prosent
Riksdekkende aviser, inkludert nettutgaver:
Valgkampen
Lokale og regionale aviser, inkludert nettutgaver:
Valgkampen
TV:
Valgkampen
Radio:
Valgkampen
Facebook:
Valgkampen
Twitter:
Valgkampen
Partienes valgkampmateriell (brosjyrer, pamfletter, nettsider):
Valgkampen
Direkte kontakt med partirepresentanter:
Valgkampen
Diskusjoner med familie, venner og arbeidskollegaer:
Valgkampen
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Riksdekkende aviser, inkludert nettutgaver , Lokale og regionale aviser, inkludert nettutgaver , TV ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle kommuner , 0 - 1 999 innbyggere , 2 000 - 4 999 innbyggere ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Klassifisering av kommuner etter innbyggertall 1998.