Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen

11246: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Viktige informasjonskilder i valgkampen, etter kjønn, alder, utdanningsnivå og stemt/ikke stemt (prosent) 2015

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
kjønn
alder
utdanningsnivå
stemte/stemte ikke

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Riksdekkende aviser, inkludert nettutgaver , Lokale og regionale aviser, inkludert nettutgaver , TV ,

Valgt 1 av totalt 9

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

stemte/stemte ikke


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken