Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

11246: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Viktige informasjonskilder i valgkampen, etter kjønn, alder, utdanningsnivå og stemt/ikke stemt (prosent) 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 7 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 4 Valgte

Søk

stemte/stemte ikke

Totalt 3 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.06.2016
Kontakt
Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
kle@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Riksdekkende aviser, inkludert nettutgaver:
prosent
Lokale og regionale aviser, inkludert nettutgaver:
prosent
TV:
prosent
Radio:
prosent
Facebook:
prosent
Twitter:
prosent
Partienes valgkampmateriell (brosjyrer, pamfletter, nettsider):
prosent
Direkte kontakt med partirepresentanter:
prosent
Diskusjoner med familie, venner og arbeidskollegaer:
prosent
Referansetid
Riksdekkende aviser, inkludert nettutgaver:
Valgkampen
Lokale og regionale aviser, inkludert nettutgaver:
Valgkampen
TV:
Valgkampen
Radio:
Valgkampen
Facebook:
Valgkampen
Twitter:
Valgkampen
Partienes valgkampmateriell (brosjyrer, pamfletter, nettsider):
Valgkampen
Direkte kontakt med partirepresentanter:
Valgkampen
Diskusjoner med familie, venner og arbeidskollegaer:
Valgkampen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken