Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11246: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Viktige informasjonskilder i valgkampen, etter kjønn, alder, utdanningsnivå og stemt/ikke stemt (prosent) 2015

Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
17.12.2020 08:00
Riksdekkende aviser, inkludert nettutgaver:
prosent
Lokale og regionale aviser, inkludert nettutgaver:
prosent
TV:
prosent
Radio:
prosent
Facebook:
prosent
Twitter:
prosent
Partienes valgkampmateriell (brosjyrer, pamfletter, nettsider):
prosent
Direkte kontakt med partirepresentanter:
prosent
Diskusjoner med familie, venner og arbeidskollegaer:
prosent
Riksdekkende aviser, inkludert nettutgaver:
Valgkampen
Lokale og regionale aviser, inkludert nettutgaver:
Valgkampen
TV:
Valgkampen
Radio:
Valgkampen
Facebook:
Valgkampen
Twitter:
Valgkampen
Partienes valgkampmateriell (brosjyrer, pamfletter, nettsider):
Valgkampen
Direkte kontakt med partirepresentanter:
Valgkampen
Diskusjoner med familie, venner og arbeidskollegaer:
Valgkampen
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Riksdekkende aviser, inkludert nettutgaver , Lokale og regionale aviser, inkludert nettutgaver , TV ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.