Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

11245: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Deltakelse i diskusjoner om valget under valgkampen, etter kommunestørrelse og stemt/ikke stemt (prosent) 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kommunestørrelse

Totalt 9 Valgte

Søk

stemte/stemte ikke

Totalt 3 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.06.2016
Kontakt
Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
kle@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Pratet om valget i familien eller med venner og bekjente ukentlig eller oftere:
prosent
Forsøkte å påvirke noen til å stemme på et parti:
prosent
En venn, familiemedlem, nabo osv forsøkte å overbevise om å stemme på et parti:
prosent
Referansetid
Pratet om valget i familien eller med venner og bekjente ukentlig eller oftere:
Valgkampen
Forsøkte å påvirke noen til å stemme på et parti:
Valgkampen
En venn, familiemedlem, nabo osv forsøkte å overbevise om å stemme på et parti:
Valgkampen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Klassifisering av kommuner etter innbyggertall 1998.

Brukerveiledning for statistikkbanken