Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11244: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Deltakelse i diskusjoner om valget under valgkampen, etter kjønn, alder, innvandringskategori og stemt/ikke stemt (prosent) 2015

Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
17.12.2020 08:00
Pratet om valget i familien eller med venner og bekjente ukentlig eller oftere:
prosent
Forsøkte å påvirke noen til å stemme på et parti:
prosent
En venn, familiemedlem, nabo osv forsøkte å overbevise om å stemme på et parti:
prosent
Pratet om valget i familien eller med venner og bekjente ukentlig eller oftere:
Valgkampen
Forsøkte å påvirke noen til å stemme på et parti:
Valgkampen
En venn, familiemedlem, nabo osv forsøkte å overbevise om å stemme på et parti:
Valgkampen
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000