11230: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter utstedersektor og valuta (mill. kr) 2014M10 - 2020M03
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

verdipapirtype

Totalt 4 Valgte

Søk

utstedersektor

Totalt 12 Valgte

Søk

valuta

Totalt 13 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 66 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.05.2020
Kontakt
Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Gjeld (pålydende verdi):
mill. kr
Gjeld (markedsverdi):
mill. kr
Referansetid
Gjeld (pålydende verdi):
Slutten av månaden
Gjeld (markedsverdi):
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken