Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

11204: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og familiefase (prosent) 1998 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Allmennlege. Konsultert siste 12 mnd. , Allmennlege. Mer enn 5 konsultasjoner siste 12 mnd. , Allmennlege. Gjennomsnittlig antall kontakter per 100 brukere av tjenesten siste 12 mnd. ,

Valgt 0 av totalt 36

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Enslige 16-24 år som bor hos foreldre , Enslige 16-24 år ellers ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000