Sal av petroleumsprodukt

11185: Sal av petroleumsprodukt, etter næring (SN2007) og produkt (1 000 liter). Endelege tal (F) 2009 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

næring

Totalt 16 Valgte

Søk

petroleumsprodukt Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.04.2020
Kontakt
Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
sek@ssb.no

Måleenhet
Sal:
1 000 liter
Referansetid
Sal:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Marine gassoljer flyttet fra næringen bergverksdrift og utvinning til Sjøfart. Rettet 20. april 2020.
Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken