Sal av petroleumsprodukt

Til toppen
11185: Sal av petroleumsprodukt, etter næring (SN2007) og produkt (1 000 liter). Endelege tal (F) 2009 - 2019
Sist endret
20.04.2020
Kontakt
Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
sek@ssb.no

Måleenhet
Sal:
1 000 liter
Referansetid
Sal:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
petroleumsprodukt
Må velges *
region
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

petroleumsprodukt
Må velges *

Totalt 10 Valgte 0


Totalt 22 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 16 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Marine gassoljer flyttet fra næringen bergverksdrift og utvinning til Sjøfart. Rettet 20. april 2020.
Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken