Sal av petroleumsprodukt

Til toppen

11174: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkt (mill. liter). Foreløpige tall (F) 2010M01 - 2021M08

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valgt 1 av totalt 140

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 29

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle kjøpegrupper , Bulk , Petroleumsutvinning ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Petroleumsprodukter i alt , Bilbensin , Anleggsdiesel ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Tall fra og med 2020 kan ikke sammenlignes med tidligere år for produktene marine gassoljer og autodiesel, samt sum alle produkter.
Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna iblanda biodrivstoff. Tal på sal av autodiesel og marine gassoljer for 2020 og jan. - feb. 2021 vart korrigert 20.04.2021. Rettinga medfører at tal f.o.m. 2020 for desse produkta (samt totaltalet) ikkje kan samanliknast med tidlegare periodar.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

måned

2021M04

Fordelinga av salet mellom kjøpegruppene Bensinstasjoner og Truckstasjoner vart korrigert 20. mai 2021.