Sal av petroleumsprodukt

Til toppen
11174: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkttype (mill. liter). Foreløpige tall (F) 2010M01 - 2020M09
Sist endret
20.10.2020
Kontakt
Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
sek@ssb.no

Måleenhet
Salg:
mill. liter
Referansetid
Salg:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
region
kjøpegruppe
petroleumsprodukt
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 129 Valgte 1


Totalt 29 Valgte 0

Valgfri variabel
kjøpegruppe

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
petroleumsprodukt

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken