Satellittregnskap for turisme

Til toppen

11148: Sysselsetting i reiselivsnæringene (avslutta serie) 2007 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. SUM REISELIVSNÆRINGENE , Overnattingsvirksomhet , Serveringsvirksomhet ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen fortsetter i tabell 10604 og etterfølger tabell 08592. Bruddene skyldes hovedrevisjonene 2014 og 2011. Tabellene har henholdsvis 2011 og 2007 som overlappende år. De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.