Satellittregnskap for turisme

11148: Sysselsetting i reiselivsnæringene (avslutta serie) 2007 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

reiselivsnæring

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.02.2016
Kontakt
Anne Mari Auno, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 611
aun@ssb.no

Måleenhet
Sysselsetting (1 000 normalårsverk, lønnstakere og selvstendige):
1 000 normalårsverk
Referansetid
Sysselsetting (1 000 normalårsverk, lønnstakere og selvstendige):
01.01.-31-12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen fortsetter i tabell 10604 og etterfølger tabell 08592. Bruddene skyldes hovedrevisjonene 2014 og 2011. Tabellene har henholdsvis 2011 og 2007 som overlappende år.
De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.

Brukerveiledning for statistikkbanken