Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11143: Lokalisering av samarbeidspartnere for FoU i næringslivet, etter detaljert næring (SN2007) 2011 - 2021

Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
16.02.2023 08:00
Foretak med FoU samarbeid (antall):
foretak
Lokalt/ regionalt i Norge (prosent):
prosent
Norge for øvrig (prosent):
prosent
Norden (prosent):
prosent
Europa for øvrig (prosent):
prosent
USA (prosent):
prosent
Kina eller India (prosent):
prosent
Andre land (prosent):
prosent
Foretak med FoU samarbeid (antall):
31.12.
Lokalt/ regionalt i Norge (prosent):
31.12.
Norge for øvrig (prosent):
31.12.
Norden (prosent):
31.12.
Europa for øvrig (prosent):
31.12.
USA (prosent):
31.12.
Kina eller India (prosent):
31.12.
Andre land (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-N Alle næringer , A03 Fiske, fangst og akvakultur , B05-B09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 47

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000