Forskning og utvikling i næringslivet

11141: Samarbeidspartnere for FoU i næringslivet, etter detaljert næring (SN 2007) 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 47 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2019
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
Foretak med FoU samarbeid (antall):
foretak
Eget konsern (prosent):
prosent
Leverandører (prosent):
prosent
Kunder (prosent):
prosent
Konkurrenter (prosent):
prosent
Konsulenter (prosent):
prosent
FoU-foretak (prosent):
prosent
Universiteter og høyskoler (prosent):
prosent
Forskningsinstitutter (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak med FoU samarbeid (antall):
31.12.
Eget konsern (prosent):
31.12.
Leverandører (prosent):
31.12.
Kunder (prosent):
31.12.
Konkurrenter (prosent):
31.12.
Konsulenter (prosent):
31.12.
FoU-foretak (prosent):
31.12.
Universiteter og høyskoler (prosent):
31.12.
Forskningsinstitutter (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken