Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen

11141: Samarbeidspartnere for FoU i næringslivet, etter detaljert næring (SN2007) 2011 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak med FoU samarbeid (antall) , Eget konsern (prosent) , Leverandører (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-N Alle næringer , A03 Fiske, fangst og akvakultur , B05-B09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 47

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000