Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen

11139: Produkt- og prosessrettet FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter detaljert næring (SN 2007) (mill. kr) 2011 - 2017

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-N Alle næringer , A03 Fiske, fangst og akvakultur , B05-B09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 47

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken