Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11135: Tematiske områder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter detaljert næring (SN 2007) (mill. kr) (avslutta serie) 2010 - 2014

Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
02.02.2016 10:00
FoU driftskostnader i alt:
mill. kr
Fornybar energi:
mill. kr
Annen miljørelatert energi:
mill. kr
Petroleumsaktivitet:
mill. kr
Annen energi:
mill. kr
CO2-håndtering:
mill. kr
Annen klimaforskning og -teknologi:
mill. kr
Annen miljøforskning:
mill. kr
Mat:
mill. kr
Marin:
mill. kr
Maritim:
mill. kr
Helse:
mill. kr
FoU driftskostnader i alt:
31.12.
Fornybar energi:
31.12.
Annen miljørelatert energi:
31.12.
Petroleumsaktivitet:
31.12.
Annen energi:
31.12.
CO2-håndtering:
31.12.
Annen klimaforskning og -teknologi:
31.12.
Annen miljøforskning:
31.12.
Mat:
31.12.
Marin:
31.12.
Maritim:
31.12.
Helse:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. FoU driftskostnader i alt , Fornybar energi , Annen miljørelatert energi ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-N Alle næringer , A03 Fiske, fangst og akvakultur , B05-B09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 47

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Dekker utvalgte tematiske områder for FoU. Temaområdene kan overlappe hverandre.