Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

11130: Offentlig forvaltning. Kvartalsvise inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) 2002K1 - 2017K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 1 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

I alt 28 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

I alt 63 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.12.2017
Kontakt
Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4218
fro@ssb.no

Måleenhet
Inntekter og utgifter:
mill. kr
Referansetid
Inntekter og utgifter:
31.12.
Målemetode
Inntekter og utgifter:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Inntekter og utgifter:
Nei
Sesongjustert
Inntekter og utgifter:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken