Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

11130: Offentlig forvaltning. Kvartalsvise inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) 2002K1 - 2017K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 64 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.02.2018
Kontakt
Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4218
fro@ssb.no

Måleenhet
Inntekter og utgifter:
mill. kr
Referansetid
Inntekter og utgifter:
31.12.
Målemetode
Inntekter og utgifter:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Inntekter og utgifter:
Nei
Sesongjustert
Inntekter og utgifter:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken