Inntekter, personlig næringsdrivende

11126: Saldostatistikk for enkeltpersonforetak, etter saldogruppe og hovedinntektens art (avslutta serie) 2011 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

saldogruppe

Totalt 11 Valgte

Søk

hovedinntektens art

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2016
Kontakt
Harald Stormoen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 697
dst@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Inngående saldo per 1.1. (mill. kr):
mill. kr
Grunnlag for årets avskrivning (mill. kr):
mill. kr
Årets saldoavskrivning (mill. kr):
mill. kr
Utgående saldo pr. 31.12. (mill. kr):
mill. kr
Antall enkeltpersonforetak med saldoavskrivninger:
enkeltpersonforetak
Referansetid
Inngående saldo per 1.1. (mill. kr):
1.1.
Grunnlag for årets avskrivning (mill. kr):
1.1.
Årets saldoavskrivning (mill. kr):
1.1.
Utgående saldo pr. 31.12. (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Antall enkeltpersonforetak med saldoavskrivninger:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med inntektsåret 2015 må alle næringsdrivende levere ligningsopplysninger elektronisk.
saldogruppe
Skip og lignende
Rederier underlagt særskilte bestemmelser for skipsaksjeselskaper, etter skatteloven §§ 8-10 til 8-20, har ikke saldoavskrivninger.
Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak
Kraftforetak har, i tillegg til saldoavskrivninger, betydelige driftsmidler som avskrives lineært etter skatteloven § 18-6.

Brukerveiledning for statistikkbanken