Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11126: Saldostatistikk for enkeltpersonforetak, etter saldogruppe og hovedinntektens art (avslutta serie) 2011 - 2014

Harald Stormoen, Statistisk sentralbyrå
+47 95 91 95 91
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
16.12.2016 08:00
Inngående saldo per 1.1. (mill. kr):
mill. kr
Grunnlag for årets avskrivning (mill. kr):
mill. kr
Årets saldoavskrivning (mill. kr):
mill. kr
Utgående saldo pr. 31.12. (mill. kr):
mill. kr
Antall enkeltpersonforetak med saldoavskrivninger:
enkeltpersonforetak
Inngående saldo per 1.1. (mill. kr):
1.1.
Grunnlag for årets avskrivning (mill. kr):
1.1.
Årets saldoavskrivning (mill. kr):
1.1.
Utgående saldo pr. 31.12. (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Antall enkeltpersonforetak med saldoavskrivninger:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Kontormaskiner , Ervervet forretningsverdi ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med inntektsåret 2015 må alle næringsdrivende levere ligningsopplysninger elektronisk.

saldogruppe

Skip og lignende

Rederier underlagt særskilte bestemmelser for skipsaksjeselskaper, etter skatteloven §§ 8-10 til 8-20, har ikke saldoavskrivninger.

Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak

Kraftforetak har, i tillegg til saldoavskrivninger, betydelige driftsmidler som avskrives lineært etter skatteloven § 18-6.