Finansielle sektorregnskaper

11123: Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet (mill. kr) 1996 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

nasjonalregnskapsvariabel Velg minst en verdi

Totalt 64 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.03.2020
Kontakt
Jon Ivar Røstadsand, Statistisk sentralbyrå
+47 450 32 317
jir@ssb.no

Nils Amdal, Statistisk sentralbyrå
+47 91149146
nal@ssb.no

Måleenhet
S1 Innenlandsk økonomi:
mill. kr
S11 Ikke-finansielle foretak:
mill. kr
S12 Finansielle foretak:
mill. kr
S13 Offentlig forvaltning:
mill. kr
S14-15 Husholdninger og ideelle organisasjoner:
mill. kr
S2 Utlandet:
mill. kr
Referansetid
S1 Innenlandsk økonomi:
31.12.
S11 Ikke-finansielle foretak:
31.12.
S12 Finansielle foretak:
31.12.
S13 Offentlig forvaltning:
31.12.
S14-15 Husholdninger og ideelle organisasjoner:
31.12.
S2 Utlandet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall ble rettet 17. desember 2019.
Forklarende artikkel til statistikkbanktabell 11123
nasjonalregnskapsvariabel
NETTOFINANSTRANSAKSJONER
NETTOFINANSTRANSAKSJONER = Investeringer i finansielle eiendeler minus gjeldsopptak
NETTO FINANSIELL FORMUE
NETTO FINANSIELL FORMUE = Fordringer minus gjeld

Brukerveiledning for statistikkbanken