Finansielle sektorregnskaper

Til toppen

11123: Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet (mill. kr) 1996 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
nasjonalregnskapsvariabel
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 24

nasjonalregnskapsvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Produksjon / import til Norge , - Produktinnsats / eksport fra Norge , = BRUTTOPRODUKT / NETTOIMPORT TIL NORGE ,

Valgt 0 av totalt 64

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall ble rettet 17. desember 2019.
Forklarende artikkel til statistikkbanktabell 11123
nasjonalregnskapsvariabel
NETTOFINANSTRANSAKSJONER
NETTOFINANSTRANSAKSJONER = Investeringer i finansielle eiendeler minus gjeldsopptak
NETTO FINANSIELL FORMUE
NETTO FINANSIELL FORMUE = Fordringer minus gjeld

Brukerveiledning for statistikkbanken