Finansielle sektorregnskaper

Til toppen

11123: Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet (mill. kr) 1996 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 25

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Produksjon / import til Norge , - Produktinnsats / eksport fra Norge , = BRUTTOPRODUKT / NETTOIMPORT TIL NORGE ,

Valgt 0 av totalt 64

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Forklarende artikkel til statistikkbanktabell 11123

nasjonalregnskapsvariabel

NETTOFINANSTRANSAKSJONER

NETTOFINANSTRANSAKSJONER = Investeringer i finansielle eiendeler minus gjeldsopptak

NETTO FINANSIELL FORMUE

NETTO FINANSIELL FORMUE = Fordringer minus gjeld