Finansielle sektorregnskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11123: Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet (mill. kr) 2022

Jon Ivar Røstadsand, Statistisk sentralbyrå
+47 450 32 317
Nils Amdal, Statistisk sentralbyrå
+47 91149146
25.01.2024 08:00
S1 Innenlandsk økonomi:
mill. kr
S11 Ikke-finansielle foretak:
mill. kr
S12 Finansielle foretak:
mill. kr
S13 Offentlig forvaltning:
mill. kr
S14-15 Husholdninger og ideelle organisasjoner:
mill. kr
S2 Utlandet:
mill. kr
S1 Innenlandsk økonomi:
31.12.
S11 Ikke-finansielle foretak:
31.12.
S12 Finansielle foretak:
31.12.
S13 Offentlig forvaltning:
31.12.
S14-15 Husholdninger og ideelle organisasjoner:
31.12.
S2 Utlandet:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Produksjon / import til Norge , - Produktinnsats / eksport fra Norge , = BRUTTOPRODUKT / NETTOIMPORT TIL NORGE ,

Valgt 0 av totalt 64

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Forklarende artikkel til statistikkbanktabell 11123 Årene 1996-2021 samt beholdninger, tap og gevinster er inntil videre fjernet i tabellen (25.1.2024).

nasjonalregnskapsvariabel

NETTOFINANSTRANSAKSJONER

NETTOFINANSTRANSAKSJONER = Investeringer i finansielle eiendeler minus gjeldsopptak

NETTO FINANSIELL FORMUE

NETTO FINANSIELL FORMUE = Fordringer minus gjeld