Konsumprisindeksen

Til toppen
11120: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) 2015 - 2019
Sist endret
10.01.2020
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Gunnar Larsson, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 679
gon@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 363
hkj@ssb.no

Kristian Harald Myklatun, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 670
khm@ssb.no

Silje Skjolden Thorsnes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 663
tss@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Årlig:
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Referansetid
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Årlig:
Gjennomsnitt for året
Årsendring (prosent):
Gjennomsnitt for hvert år
Basisperiode
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Årlig:
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Leveringssektor
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Leveringssektor
Må velges *

Totalt 27 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Se den avsluttede tidsserien 05332 for tall t.o.m 2015 etter gammel klassifisering av leveransesektor med juli 1999=100.

Brukerveiledning for statistikkbanken