Konsumprisindeksen

11120: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

Leveringssektor Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.01.2019
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Gunnar Larsson, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 679
gon@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 363
hkj@ssb.no

Kristian Harald Myklatun, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 670
khm@ssb.no

Silje Skjolden Thorsnes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 663
tss@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Årlig:
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Referansetid
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Årlig:
Gjennomsnitt for året
Årsendring (prosent):
Gjennomsnitt for hvert år
Basisperiode
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100). Årlig:
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Se den avsluttede tidsserien 05332 for tall t.o.m 2015 etter gammel klassifisering av leveransesektor med juli 1999=100.

Brukerveiledning for statistikkbanken